Ampliació d’una instal·lació d’autoconsum industrial a Sant Boi de Llobregat


Any: 2018
Client: Grup T Automocio (Votur‐Turiauto)
Localitat: Sant Boi de Llobregat
Potència fotovoltaica: 36,3 kWp
Producció anual estimada: 49.988,4 kWh/any
Estalvi anual CO2: 15.396,43 kg de CO2 eq

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització