14 instal·lacions d’autoconsum a Terrassa


Client: Ajuntament de Terrassa
Localitat: Terrassa
Potència fotovoltaica: 627,14 kWp
Producció anual estimada: 910.000 kWh/año
Estalvi anual CO2: 373.100 kg. de CO2 eq

Tasques desenvolupades:

  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Formació als instal·ladors.
  • Instal·lació.