AZIMUT360 instala 500kW para el MRC de Gambia

AZIMUT360 presenta el proyecto desarrollado conjuntamente con la Asociación MBolo y el Medical Research Council (MRC) instalando 501 kWp en Gambia. Como partners técnicos a cargo del diseño, gestión y puesta en marcha de la instalación, Azimut360 sigue la historia de empoderamiento de 3 mujeres que a lo largo de la instalación desarrollan aptitudes técnicas…

Detalles

Es completa la Llei d’Autoconsum

El RD 244/2019, de 5 d’abril i pel qual es regulen les condicions de l’Autoconsum, completa la Llei d’Autoconsum del passat octubre de 2018 El nou Reial Decret completa el marc regulador de l’Autoconsum fixant les condicions tècniques econòmiques i administratives només esbossades en l’anterior llei, el RD 15/2018. Cal destacar tres novetats principals: la regulació dels conceptes d’autoconsum col·lectiu,…

Detalles

Nou model d’ordenança municipal per a la promoció d’instal·lacions d’autoconsum

El grup de treball d’Administracions Locals de la Taula d’impuls a l’Autoconsum fotovoltaic a Catalunya, promoguda per l’Institut Català d’Energia, aprova un model d’ordenança municipal per regular i incentivar la implantació d’instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica.                 El model d’ordenança municipal proposat és fruit de la Taula d’impuls fotovoltaic a Catalunya i respon a…

Detalles