Apassionats per la nostra feina

Som cooperativa sense ànim de lucre desde 2009...

MISSIÓ

Treballem per fer un món més sostenible AQUÍ i ARA:
ambientalment mitjançant la transformació del model energètic cap a un de basat en la generació distribuïda i en les energies renovables, que permeti revertir el canvi climàtic;
socialment mitjançant la transformació del model productiu, apoderant i compartint la responsabilitat entre els treballadors des d’un cooperativisme que permeti desprecaritzar la vida de les persones i posi el compromís social al centre de l’economia.

Lluitem per desentralitzar la generació d’energia i per empoderarnos a través de l’autosuficiència energètica mitjançant les energies renovables.

VISIÓ

Volem que la ciutadania pugui escollir les formes de generació de l’energia elèctrica comuna, i a la vegada se’n responsabilitzi de forma activa individual i col·lectivament.
Volem implicar els ciutadans en el debat sobre la transició del model energètic, transformant els espais urbans i els habitatges en actors generadors i no només consumidors.
Impulsem usos innovadors de les tecnologies energètiques eficients i renovables que impactin cap a una societat més justa, igualitària, sana, feminista i democràtica.
Treballem per garantir arreu el dret a l’accés a l’electrificació i als serveis que se’n deriven, especialment els sanitaris i educatius.
Difonem el cooperativisme com a espai de corresponsabilitat social, apoderament personal i transformació col·lectiva.

Volem ser referents en els àmbits de la transició energètica i l’economia social tant pels projectes que fem com per la manera que els fem.

Daniel Cadilla

ENGINYER

Responsable de Projectes Internacionals y Consultor expert en Microxarxes.

Mireia Gil

ENGINYERA

Enginyera de Projectes de Desenvolupament Internacional.

Moisés Martínez

ENGINYER

Responsable d’Àrea Nacional de Projectes i Instal·lacions.

Albert Calomarde

DIRECTOR COMERCIAL

Ferran Martínez

ESPECIALITAT EN TREBALLS EN ALTURA

Responsable d’Àrea d’Execució d’Instal·lacions Nacionals.

Óliver Anzizu Müller

ENGINYER

Director tècnic Balears.

+34 656 981 608

Borja Gómez

ENGINYER DE PROJECTES JUNIOR

Enginyer de projectes nacional i internacional.

Francina Serratacó

ADMINISTRACIÓ

Responsable d’administració i finances.

Marcos Morales

ENGINYERA

Enginyer de projectes nacional i internacional.

Júlia Nueno

ENGINYERA DE PROJECTES JUNIOR

Enginyera de projectes nacional i internacional.

Adrià Wenceslao

TÈCNIC

Tècnic instal·lacions nacionals.

Maria Anzizu

CONSULTORA

Àrea de consultoria i projectes de desenvolupament.

Maria Vivancos

ENGINYERA

Enginyera de projectes júnior.

Eva Gallardo

TÈCNICA

Tècnica de cooperació internacional.