Apassionats per la nostra feina

Som cooperativa sense ànim de lucre desde 2009...

MISSIÓ

Treballem per fer un món més sostenible AQUÍ i ARA:
ambientalment mitjançant la transformació del model energètic cap a un de basat en la generació distribuïda i en les energies renovables, que permeti revertir el canvi climàtic;
socialment mitjançant la transformació del model productiu, apoderant i compartint la responsabilitat entre els treballadors des d’un cooperativisme que permeti desprecaritzar la vida de les persones i posi el compromís social al centre de l’economia.

Lluitem per desentralitzar la generació d’energia i per empoderarnos a través de l’autosuficiència energètica mitjançant les energies renovables.

VISIÓ

Volem que la ciutadania pugui escollir les formes de generació de l’energia elèctrica comuna, i a la vegada se’n responsabilitzi de forma activa individual i col·lectivament.
Volem implicar els ciutadans en el debat sobre la transició del model energètic, transformant els espais urbans i els habitatges en actors generadors i no només consumidors.
Impulsem usos innovadors de les tecnologies energètiques eficients i renovables que impactin cap a una societat més justa, igualitària, sana, feminista i democràtica.
Treballem per garantir arreu el dret a l’accés a l’electrificació i als serveis que se’n deriven, especialment els sanitaris i educatius.
Difonem el cooperativisme com a espai de corresponsabilitat social, apoderament personal i transformació col·lectiva.

Volem ser referents en els àmbits de la transició energètica i l’economia social tant pels projectes que fem com per la manera que els fem.

Daniel Cadilla

ENGINYER

Responsable de Projectes Internacionals y Consultor expert en Microxarxes.

Mireia Gil

ENGINYERA

Enginyera de Projectes de Desenvolupament Internacional.

Moisés Martínez

ENGINYER

Responsable d’Àrea Nacional de Projectes i Instal·lacions.

Albert Calomarde

DIRECTOR COMERCIAL

Ferran Martínez

ESPECIALITAT EN TREBALLS EN ALTURA

Responsable d’Àrea d’Execució d’Instal·lacions Nacionals.

Óliver Anzizu Müller

ENGINYER

Director tècnic Balears.

+34 656 981 608

Borja Gómez

ENGINYER DE PROJECTES JUNIOR

Enginyer de projectes nacional i internacional.

Francina Serratacó

ADMINISTRACIÓ

Responsable d’administració i finances.

Marcos Morales

ENGINYER

Enginyer de projectes nacional i internacional.

Jofre Martínez

TÈCNIC

Tècnic d’instal·lacions.

Adrià Wenceslao

TÈCNIC

Tècnic instal·lacions nacionals.

Laura Vallejos

ENGINYERA

Enginyera de projectes.

Maria Vivancos

ENGINYERA

Enginyera de projectes júnior.

Eva Gallardo

TÈCNICA

Tècnica de cooperació internacional.

 

Jordi Monge

ENGINYER

Enginyer de projectes.

Miriam Peñarroya

CONSULTORIA

Coordinadora de projectes de consultoria.