PROJECTE
Assessorament tècnic i supervisió en la construcció d’un sistema de malla a Zarqa

Client:
Hashemite University
Localitat:
Zarqa, Jordània
Potència fotovoltaica:
5 MWp
Producció anual estimada:
7.000 MWh/any
Estalvi anual CO2:
2.156.000 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió tècnica del projecte