PROJECTE
Assistència tècnica en el disseny de micro-xarxes híbrides solars a Zàmbia

Client:
TU - DenmarkN i Rural Electrification Authority
Localitat:
Zambia
Potència fotovoltaica:
1.933,5 kWp
Producció anual estimada:
2.706.900 kWh/any
Estalvi anual CO2:
833.725,2 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Elaboració de documentació tècnica per a la construcció, operació i manteniment de 14 micro-xarxes.