PROJECTE
Assistència tècnica en el disseny i la instal·lació de sistemes fotovoltaics a Chefchaouen, Marroc

Client:
GERES - França
Localitat:
Chefchaouen, Marroc
Potència fotovoltaica:
5,5 kWp i 5,2 kWp
Producció anual estimada:
7.700 kWh/any i 7.280 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.371,6 kg de CO2 eq i 2.242,24 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Preparació de les ofertes.
  • Gestió de la construcció.