PROJECTE
Suport a la creació d’un títol universitari en energies renovables i enfortiment de les polítiques públiques en ER i economia cooperativa a Tànger-Tetuan, Marroc

Client:
Diputació de Barcelona
Localitat:
Tangier-Tetouan, Marroc
Potència fotovoltaica:
2,3 kWp
Producció anual estimada:
3.220 kWh/any
Estalvi anual CO2:
991,76 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Coordinació del projecte
  • Gestió tècnica
  • Formació