PROJECTE
Subministrament, disseny, construcció i instal·lació d’un sistema solar fotovoltaic a la clínica d’AfricMed a Gàmbia

Client:
Africmed
Localitat:
Banjul, Gàmbia
Potència fotovoltaica:
16,2 kWp
Producció anual estimada:
21.580,55 kWh/any
Estalvi anual CO2:
8.843,92 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Enginyeria
  • Contractació
  • Construcció