PROJECTE
Sistema solar autònom a l’Hospital Saint John of God de Mabesseneh a Sierra Leone

Client:
Fundació Probitas i Obra Social La Caixa Penedès
Localitat:
Mabesseneh, Sierra Leone
Potència fotovoltaica:
14,4 kWp
Producció anual estimada:
19,173.82 kWh/any
Estalvi anual CO2:
7,861.27 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Disseny i dimensionament del sistema
  • Instal·lació
  • Formació