PROJECTE
Sistema de bombament, acumulació, distribució i purificació d’aigua basat en energies renovables en 7 comunitats rurals de la província de Zanzan a Costa d’Ivori

Client:
Probitas
Localitat:
Zanzan, Costa d'Ivori
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Disseny tècnic