Prova

Prova

Ubicació:
Somewhere
Potència pic:
100Kw
Nº de panells:
99
Producció anual estimada:
48
Estalvi anual CO2:
10035
Altres: