Prova 3

Prova 3

Ubicació:
Central
Potència pic:
1000kW
Nº de panells:
100
Producció anual estimada:
100000kW
Estalvi anual CO2:
400000
Altres: