Prova 2

Prova 2

Ubicació:
Aquimismo
Potència pic:
700W
Nº de panells:
4
Producció anual estimada:
100kW
Estalvi anual CO2:
500
Altres: