Projectes executius de 8 instal·lacions d’autoconsum connectades a xarxa

Projectes executius de 8 instal·lacions d’autoconsum connectades a xarxa

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
156 kWp
Nº de panells:
464
Producció anual estimada:
230.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
94.300 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Direcció facultativa del projecte executiu.
  • Subvencions.