PROJECTE
Projecte executiu de 8 instal·lacions d’autoconsum connectades a xarxa

Client:
Diputació de Barcelona
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
156 kWp
Producció anual estimada:
230.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
94.300 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Direcció facultativa del projecte executiu.
  • Subvencions.