PROJECTE
Projectes executius de 4 instal·lacions d’autoconsum connectades a xarxa

Client:
Barcelona Infrastructures Municipals, S.A
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
186,45 kWp
Producció anual estimada:
147.898,71 kWh/any
Estalvi anual CO2:
57.026 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Redacció de projectes executius