PROJECTE
Projecte de promoció del sector de les energies renovables i d’emprenedors verds a la regió de Tànger-Tetuan al Marroc

Client:
Diputació de Barcelona
Localitat:
Tànger-Tatouan, Marroc
Potència fotovoltaica:
5 kWp
Producció anual estimada:
7.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.156 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Coordinació
  • Gestió tècnica
  • Formació