PROJECTE
Micro-xarxa fotovoltaica per a l’electrificació del poble d’Emnazeil a Palestina

Client:
SEBA
Localitat:
Emnazeil, Palestina
Potència fotovoltaica:
12,15 kWp
Producció anual estimada:
17.010 kWh/any
Estalvi anual CO2:
5.239,08 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió tècnica del projecte