PROJECTE
Sistema solar d’O2 a l’Hospital Saint John Of God de Mabesseneh a Sierra Leone

Localitat:
Mabesseneh, Sierra Leone
Tasques desenvolupades:
  • Instal·lació
  • Creació de capacitat
  • Monotorització Online
Descripció:

Instal·lació d’un concentrador d’O2 i un sistema d’emmagatzematge d’O2 a baixa pressió per garantir la disponibilitat d’aquest les 24h del dia a la sala de pediatria.