PROJECTE
Millora de la competitivitat de la cooperativa tèxtil de dones de Tanafelt per al desenvolupament econòmic local al Marroc

Localitat:
Marroc
Potència fotovoltaica:
4.260 kWp
Producció anual estimada:
6.219 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.549,79 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Coordinació general.
  • Direcció tècnica.
  • Formació.