PROJECTE
Micro-xarxa autònoma en una incubadora d’empreses

Localitat:
Sant Pere de Torelló
Potència fotovoltaica:
19,2 kWp
Producció anual estimada:
28.032 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.493,12 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació. 
  • Projecte tècnic de la instal·lació.