PROJECTE
Estudi de viabilitat: sistemes fotovoltaics per reduir els costos energètics del Consell de Recerca Mèdica a Gàmbia

Client:
MRC Unit The Gambia
Localitat:
Fajara, Gàmbia
Potència fotovoltaica:
265 kWp
Producció anual estimada:
371.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
114.268 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Estudi del lloc
  • Estudi de viabilitat