PROJECTE
Ampliació del sistema autònom a Fandema, a Gàmbia

Client:
GEF5-UNIDO
Localitat:
Tujereng, Gàmbia
Potència fotovoltaica:
27,7 kWp
Producció anual estimada:
36.882,97 kWh/any
Estalvi anual CO2:
15.122,01 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Disseny tècnic
  • Gestió tècnica
  • Instal·lació
  • Formació (en curs)