PROJECTE
Estudis de viabilitat per 11 edificis de l’Ajuntament de Figueres

Client:
Ajuntament de Figueres
Localitat:
Figueres
Potència fotovoltaica:
516,19 kWp
Producció anual estimada:
671.302 kWh/any
Estalvi anual CO2:
275.233,82 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Estudi de viabilitat tècnica i econòmica.