PROJECTE
Electrificació de 7 comunitats rurals a la regió de Zanzan de Costa d’Ivori

Client:
Europe Aid - Energy Facility II
Localitat:
Zanzan, Costa d'Ivori
Potència fotovoltaica:
210 kWp
Producció anual estimada:
306.600 kWh/any
Estalvi anual CO2:
125.710 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Disseny tècnic
  • Gestió tècnica
  • Assistència a la coordinació general del projecte

Podeu veure el vídeo del projecte aquí