PROJECTE
Electrificació de 7 comunitats rurals amb sistemes de mini-xarxes fotovoltaiques autònomes

Localitat:
Costa d'Ivori
Potència fotovoltaica:
210 kWp
Producció anual estimada:
306.600 kWh/any
Estalvi anual CO2:
125706 kg. de CO2
Tasques desenvolupades:
  • Disseny i gestió tècnica.
  • Assistència a la coordinació general.