PROJECTE
Projecte d’electrificació ecodinàmica al nord i centre-nord de Burkina Faso

Client:
Europe Aid - Energy Facility II
Localitat:
Burkina Faso
Potència fotovoltaica:
3,5 MW
Producció anual estimada:
4.900.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
1.509.200 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió tècnica del projecte
  • Disseny