PROJECTE
Dues instal·lacions d’autoconsum al Túnel de Badal connectades a xarxa

Client:
Barcelona Infrastructures Municipals, S.A
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
114,4 kWp
Producció anual estimada:
136.138 kWh/any
Estalvi anual CO2:
41.930 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Projecte executiu