PROJECTE
Prototips de Sistemes solars d’O2 pel Medical Research Council de Gàmbia

Client:
Medical Research Council
Localitat:
Gàmbia
Tasques desenvolupades:
  • Disseny
  • Construcció
  • Instal·lació
  • Creació de capacitat
Descripció:

Dos prototips solars per alimentar un concentrador d’O2 per garantir la disponibilitat d’O2 a pediatria les 24h del dia (versió modular / versió remolc).