Construcció d’un contenidor solar amb finalitats mèdiques

Construcció d’un contenidor solar amb finalitats mèdiques

Ubicació:
Angola
Potència pic:
6,9 kWp
Nº de panells:
20
Producció anual estimada:
10.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
4100 kg. de CO2
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.