PROJECTE
Autònoma integrada en pèrgola a la Plaça de les Glòries, Barcelona

Client:
BIMSA
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
10,5 kWp
Producció anual estimada:
7.229 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.963,89 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació