Autònoma integrada en pèrgola a la Plaça de les Glòries, Barcelona

Autònoma integrada en pèrgola a la Plaça de les Glòries, Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
10,5 kWp
Nº de panells:
42
Producció anual estimada:
7.229 kWh/any
Estalvi anual CO2:
2.963,89 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació.