PROJECTE
Autònoma integrada en façana al carrer Pere IV, Barcelona

Client:
AEB (Agència Energia de Barcelona)
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
10,07 kWp
Producció anual estimada:
14.702 kWh/any
Estalvi anual CO2:
6.027 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Instal·lació