PROJECTE
Autònoma integrada en façana al carrer Ciutat de Granada, Barcelona

Client:
AEB (Agència Energia de Barcelona)
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
19,98 kWp
Producció anual estimada:
29.170,8 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.960,03 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Instal·lació