Autònoma integrada en façana al carrer Ciutat de Granada, Barcelona

Autònoma integrada en façana al carrer Ciutat de Granada, Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
19,98 kWp
Nº de panells:
108
Producció anual estimada:
29.170,8 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.960,03 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Instal·lació.