PROJECTE
Autònoma en una biblioteca a Barcelona

Client:
Ajuntament de Barcelona
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
74,94 kWp
Producció anual estimada:
104.916 kWh/any
Estalvi anual CO2:
32.314,13 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Direcció facultativa