Autònoma en contenidor marítim

Autònoma en contenidor marítim

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
21,6 kWp
Nº de panells:
60
Producció anual estimada:
33.245 kWh/any
Estalvi anual CO2:
13.630,45 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.