PROJECTE
Autònoma en contenidor marítim

Data:
Client:
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
21,6 kWp
Producció anual estimada:
33.245 kWh/any
Estalvi anual CO2:
13.630,45 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
Descripció: