PROJECTE
Autònoma amb sistema d’aerotèrmia a Vilamaniscle

Data:
Client:
Localitat:
Girona
Potència fotovoltaica:
2,25 kWp
Producció anual estimada:
3.285 kWh/any
Estalvi anual CO2:
1.346,85 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.
Descripció: