Autònoma al Parc Natural del Montseny

Autònoma al Parc Natural del Montseny

Ubicació:
Cànoves
Potència pic:
3,69 kWp
Nº de panells:
30
Producció anual estimada:
2.616 kWh/any
Estalvi anual CO2:
1.072,56 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació. 
  • Projecte tècnic de la instal·lació.