Autònoma a Ses Barreres de Dalt, Menorca

Autònoma a Ses Barreres de Dalt, Menorca

Ubicació:
Menorca
Potència pic:
3,18 KWp
Nº de panells:
12
Producció anual estimada:
4.677,78 kWh/any
Estalvi anual CO2:
1.917,57 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.