PROJECTE
Autonòma a Sant Cebrià

Client:
Particular
Localitat:
Sant Cebrià
Potència fotovoltaica:
19,2 kWp
Producció anual estimada:
28.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.480 kg. de CO2
Tasques desenvolupades:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Memòria tècnica de la instal·lació.
  • Instal·lació del sistema complet.