Autònoma a Penyíscola

Autònoma a Penyíscola

Ubicació:
Penyíscola
Potència pic:
1,2 kWp
Nº de panells:
9
Producció anual estimada:
1.800 kWh/any
Estalvi anual CO2:
738 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació del sistema complet.
  • Memòria tècnica de la instal·lació.