Autònoma a Olivella

Autònoma a Olivella

Ubicació:
Olivella
Potència pic:
11,34 kWp
Nº de panells:
35
Producció anual estimada:
16.500 kWh/any
Estalvi anual CO2:
6.765 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.