PROJECTE
Autònoma a La Garrotxa

Client:
Pevemar S.L
Localitat:
La Garrotxa
Potència fotovoltaica:
13,4 kWp
Producció anual estimada:
19.000 kWh/any
Estalvi anual CO2:
7.790 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Memòria tècnica de la instal·lació.
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació d’estructura, panells, sistema de transformació i regulació, bateries i elements de monitorització.