Autònoma a Formentera

Autònoma a Formentera

Ubicació:
Formentera
Potència pic:
2 kWp
Nº de panells:
8
Producció anual estimada:
2.920 kWh/any
Estalvi anual CO2:
1.197,20 Kg de CO2 eq
Altres:
  • Dimensionament i disseny del sistema.
  • Instal·lació. 
  • Projecte tècnic de la instal·lació.