Autocosum a l’Institut Escola Trinitat Nova, Barcelona

Autocosum a l’Institut Escola Trinitat Nova, Barcelona

Ubicació:
Barcelona
Potència pic:
27,8 kWp
Nº de panells:
83
Producció anual estimada:
36.335,6 kWh/any
Estalvi anual CO2:
11.191 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.
  • Legalització.