PROJECTE
Autoconsum sobre la coberta de l’Arxiu de Sant Andreu

Client:
Barcelona Infrastructures Municipals, S.A
Localitat:
Barcelona
Potència fotovoltaica:
34,17 kWp
Producció anual estimada:
18.500 kWh/any
Estalvi anual CO2:
7.380 kg de CO2 eq