PROJECTE
Autoconsum integrat en una pèrgola, Figueres

Client:
Ajuntament de Figueres
Localitat:
Figueres
Potència fotovoltaica:
106,848 kWp
Producció anual estimada:
127.375 kWh/any
Estalvi anual CO2:
52.223,75 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny del sistema.