Autoconsum integrat en una pèrgola, Figueres

Autoconsum integrat en una pèrgola, Figueres

Ubicació:
Figueres
Potència pic:
106,848 kWp
Nº de panells:
576
Producció anual estimada:
127.375 kWh/any
Estalvi anual CO2:
52.223,75 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny del sistema.