PROJECTE
Autoconsum industrial a Sant Boi de Llobregat

Client:
NAEKO LOGISTICS, S.A
Localitat:
Sant Boi de Llobregat
Potència fotovoltaica:
100 kWp
Producció anual estimada:
142.687 kWh/any
Estalvi anual CO2:
58.501,67 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.