Autoconsum industrial, Sant Boi de Llobregat

Autoconsum industrial, Sant Boi de Llobregat

Ubicació:
Sant boi de Llobregat
Potència pic:
100 kWp
Nº de panells:
400
Producció anual estimada:
142.687 kWh/any
Estalvi anual CO2:
58.501,67 kg. de CO2 eq
Altres:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.