PROJECTE
Autoconsum industrial, Sant Boi de Llobregat

Localitat:
Sant boi de Llobregat
Potència fotovoltaica:
100 kWp
Producció anual estimada:
142.687 kWh/any
Estalvi anual CO2:
58.501,67 kg. de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte.
  • Dimensionament i disseny dels sistemes.
  • Instal·lació.