PROJECTE
Autoconsum industrial a Gavà

Client:
TERSA
Localitat:
Gavà
Potència fotovoltaica:
422,4 kWp
Producció anual estimada:
577.306,8 kWh/any
Estalvi anual CO2:
177.810,49 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Direcció facultativa