PROJECTE
Autoconsum en una escola de Santa Perpètua de Mogoda

Client:
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda
Localitat:
Santa Perpètua de Mogoda
Potència fotovoltaica:
22,2 kWp
Producció anual estimada:
33.956 kWh/any
Estalvi anual CO2:
10.458,45 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització