PROJECTE
Autoconsum en un edifici de Madrid

Client:
Cefiner
Localitat:
Madrid
Potència fotovoltaica:
60,9 kWp
Producció anual estimada:
82.056,8 kWh/any
Estalvi anual CO2:
25.273,49 kg de CO2 eq
Tasques desenvolupades:
  • Gestió del projecte
  • Dimensionament i disseny del sistema
  • Instal·lació
  • Legalització